White Label Website Accessibility rapporten

Toon snel aan wat de toegankelijkheids problemen op een website zijn.

Your bedrijfsnaam

Waarom white-label rapporten

Een white label rapport bevat uw logo en merkkleuren. Met toegankelijkheidsrapporten kunt u snel laten zien wat de huidige status op gebied van digitale toegankelijkheid van een website is.

Accessibility compliance rapportage

Ongeveer 57% van de accessibility problemen kan automatisch gedetecteerd worden en biedt daarmee een solide basis voor een digitale toegankelijkheidstoets.

White-label PDF

Lever een PDF-bestand met uw logo en opmaak voor optimale brand awareness.

Tablet met een webwinkel afreken pagina met een aantal tandwielen naast de tablet en een groen vinkje dat aangeeft dat de checkout knop goed is.
ExcellentWebCheck's dashboard toont accessibility scores voor een website

Accessibility Audit Rapport

Voer een audit uit van de website van de klant om te laten zien welke toegankelijkheidsbarrières mensen kunnen tegenhouden bij het gebruik van een website.

WCAG 2.1 nalevingsstatus

Voldoet de website aan de meest gebruikte toegankelijkheidsstandaard?

Mobile and Desktop website accessibility

Toegankelijkheid van mobiele en desktopwebsites

Voor Accessibility bureaus

Wilt u snel aan een potenti√ęle klant laten zien wat u voor hen kunt doen zonder veel tijd te besteden? Met de rapporten van ExcellentWebCheck kunt u in minder tijd meer klanten binnenhalen.

Bekend van

ExcellentWebCheck is te vinden op startupeurope.net
ExcellentWebCheck is te vinden op chrunchbase
ExcellentWebCheck is te vinden op chrunchbase